Festiwal

Szczecin European Film Festival to festiwal o wysokiej randze artystycznej, któremu wsparcia (jeszcze pod nazwą dokumentART) nie zawahały się udzielić m.in. Unia Europejska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN. Jego stałymi współorganizatorami są tak poważne podmioty, jak publiczny nadawca Telewizja Polska TVP, Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: