Zachodniopomorskie Shorty

Czwarta edycja Konkursu Zachodniopomorskie Shorty prezentującego najciekawsze formy filmowe zrealizowane przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do zgłaszania autorskich filmów w dowolnej konwencji, nieprzekraczających 35 minut na tegoroczne półfinały konkursu Zachodniopomorskich Shortów. Finał odbędzie się jesienią, podczas Szczecin European Film Festival.

Jeżeli jesteś filmowcem tworzącym na terenie Pomorza Zachodniego i chciałbyś skonfrontować swój dorobek z szerszą publicznością – zapraszamy do udziału!

 

 

Dołącz do ostatnich eliminacji!

Na filmy czekamy do 2 września 2014 roku. A ostatni półfinał już 7 września o godzinie 19.00 w kinowym pubie Český film w Szczecinie. Zapraszamy!

Filmy oraz karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: Stowarzyszenie OFFicyna, Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, 70 - 482 Szczecin. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, Youtube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze.

 

Wraz ze zgłaszanym filmem prosimy o dostarczenie następujących informacji (wypełniając kartę zgłoszenia):

 1. Tytuł filmu i rok produkcji

 2. Długość filmu

 3. Format filmu

 4. Imię i nazwisko autora, względnie imiona i nazwiska autorów

 5. Adres do korespondencji

 6. Adres e-mail, telefon

 

Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

 

REGULAMIN

 1. Do Zachodniopomorskich Shortów dopuszczone zostaną filmy nie przekraczające 35 minut, dostarczone osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie w formatach: DVD-Video, MP4, AVI, MPEG. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, Youtube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Zgłoszenie filmu w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.

 2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 filmy na jeden pokaz eliminacyjny.

 3. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.

 4. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.

 5. Publiczność uczestnicząca w pokazie eliminacyjnym lub finałowym otrzyma kartę do głosowania z listą prezentowanych tytułów. Po prezentacji wszystkich tytułów odbędzie się głosowanie, które wyłoni tytuły, które przejdą do finału (etap eliminacji) lub wygrają tegoroczną edycję (finał).

 6. Niespełnienie warunków w ust. 1- 4 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.

 7. Filmy będą prezentowane w ramach półfinałów w różnych miejscach Szczecina.

 8. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

 9. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie fragmentów filmu do działań promocyjnych przeprowadzanych przez organizatora w ramach konkursu Zachodniopomorskie Shorty.

 10. Zgłaszający wyraża zgodę na emisję filmu w ramach pokazów konkursowych Zachodniopomorskich Shortów.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

ORGANIZATORZY:

                                                   

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: