Europejski konkurs filmów dokumentalnych

 
 

SZCZECIN EUROPEAN FILM FESTIVAL 

Profil Szczecin European Film Festival odnosi się do najnowszych tendencji rozwoju artystycznej obróbki obrazu i dźwięku. W centrum zainteresowań festiwalu stoi formalne przekraczanie granic, odnoszące się do percepcji rzeczywistości – szczególnie takie, które umożliwia nowe perspektywy.

Do selekcji dopuszczane są wyłącznie filmy o długości nie przekraczającej 90 minut i powstałe po 01.01.2013 r., produkcji europejskiej.

Szczególny nacisk położony jest na premiery filmowe. Wymagane są kopie z napisami angielskimi.

Konkursowi filmów dokumentalnych towarzyszy kilkadziesiąt wydarzeń festiwalowych: retrospektywy i premiery filmowe, spotkania z twórcami, warsztaty tematyczne, forum transgraniczności i spotkania kultury Wschodu i Zachodu, pitching. Wszystkie te wydarzenia składają się na coroczne filmowe święto w Szczecinie i Euroregionie Pomerania.

 

LOKALIZACJA I ORGANIZACJA

Organizatorzy – Stowarzyszenie OFFicyna w Szczecinie oraz polsko-niemiecka sieć organizatorów – prezentują program równocześnie w Szczecinie/Polska oraz w kilku miejscowościach regionu w Polsce i Niemczech. Stwarza to filmowcom możliwość prezentacji swojej twórczości po obu stronach polsko-niemieckiej granicy oraz skonfrontowanie opinii z różnych obszarów kulturowych.

 

GREMIUM PROGRAMOWE | JURY | NAGRODY

Filmy pokazywane na festiwalu są wybierane przez niezależną polsko-niemiecką komisję programową. Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów niezależne międzynarodowe jury, złożone z fachowców.

 

ZGŁOSZENIA | TERMIN NADSYŁANIA PRAC

W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać do 01.07.2014 poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową w formacie DVD (można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, Youtube itp., lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze), krótkie streszczenie filmu w języku angielskim, listę dialogową w języku angielskim oraz, jeśli to możliwe, w językach: polskim oraz niemieckim, a także bio- i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej europeanfilmfestival.szczecin.pl

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza, podanie pełnego adresu (z kodem pocztowym), numeru telefonu, faksu i adresu mailowego.

Filmy nadesłane po tym terminie, a także filmy bez angielskiej listy dialogowej nie będą brane pod uwagę.

 

TERMIN NADSYŁANIA KOPII DO PREZENTACJI | KWESTIE TECHNICZNE PRZESYŁKI | UBEZPIECZENIE

Kopię do prezentacji festiwalowej należy dostarczyć do 10.09.2014. Kopia zostanie odesłana do 15.10.2014 (z wyłączeniem kopi nadesłanych w formie elektronicznej).

Dodatkowo prosimy o dołączenie do kopii festiwalowej DVD z wersją filmu przeznaczoną do prezentacji (bez napisu „kopia poglądowa"), nagraną w optymalnej jakości i pożądanym formacie (prosimy o zaznaczenie).

DVD pozostanie w archiwum festiwalu z przeznaczeniem do późniejszych prezentacji w regionie. Prosimy o precyzyjne podanie szczegółów technicznych – w przeciwnym razie nie będziemy mogli zagwarantować projekcji w najwyższej możliwej jakości.

Jeżeli kopia festiwalowa nie zostanie dostarczona do dnia 10.09.2014 r., film zostanie wyemitowany podczas festiwalu z nośnika DVD. Prosimy o odpowiednio wczesne poinformowanie, jeśli kopie będą wysyłane z innego festiwalu. Filmy są wysyłane na koszt i odpowiedzialność nadawcy. Przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport kopii filmowych.

Koszty przesłania filmu po festiwalu ponosi organizator. Przesyłki zagraniczne należy opatrzyć napisem: „Tylko do celów kulturalnych. Nie do użytku komercyjnego. Odbiorca reguluje kwestie celne we własnym zakresie”. Prosimy o pozyskanie z urzędu celnego stosownych dokumentów ponownego wwozu przed wysłaniem kopii. Kopie filmowe są ubezpieczone w czasie trwania festiwalu w Szczecinie.

 

MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE ORAZ KOPIE DO PREZENTACJI FESTIWALOWYCH NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

Szczecin European Film Festival

Biuro festiwalowe / Festival OFFice

al. Wojska Polskiego 90

70-482 Szczecin / Poland

biuro@officyna.art.pl

 

UWZGLĘDNIĆ PRZY ZGŁOSZENIU:

Obok prezentacji filmowych istotną część i specyfikę naszego festiwalu stanowią dyskusje z udziałem twórców filmowych. Dlatego też Organizator oczekuje, iż filmy zakwalifikowane do prezentacji będą reprezentowane przez jednego członka ekipy. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z zobowiązaniem twórcy, iż w przypadku kwalifikacji jego filmu będzie on osobiście bądź poprzez osobę reprezentującą obecny na projekcji festiwalowej oraz dyskusji z publicznością w Szczecinie.

Zgłoszenie filmu na festiwal oznacza akceptację powyższego regulaminu przez zgłaszającego.

 

Główny Organizator: Stowarzyszenie OFFicyna

 

Heads of festival:

Bartosz Wójcik, Poland

Claudia Dietrich, Germany

 

Główny organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

 

 
 

Registration form

Please fill in details or download an application form. All fields with "*" are required.


**
**
[]
[]

Screening films in formats other than the ones listed above needs to be individually discussed with the organiser. Preferred formats: DCP, for digital files: h.264. For DCP, please submit the films on a USB drive. When screening via DIGITAL BETACAM and BETACAM SP, a composite signal will be transmitted into a HD upscaler and through a HDMI connector.

[]

Please DO NOT SUBMIT films in 16:9 letterbox format.

**
[]

Multichannel sound will be played for DCP and 35mm formats. Other formats allow only for two- and single-channel sound.
Please ensure that the technical parameters of the submitted festival copy are consistent with the parameters listed in the entry form.
The festival copy must include ONLY the film qualified for the competition.
All the festival copies must include English subtitles (unless the film is originally in English).

Film Details

**
**
[]
**
**
**
**
**
**
**
**
**

PRODUCTION COMPANY

**
**
[]
**
**
**

SUBMITTED BY

**
**
[]
**
**
**

AGREEMENTS

By the submission of my film I agree to the festival regulations and the following:

I agree for excerpts from the film to be used for publicity purposes. Should my film not be selected for the competition, I will gladly see it as part of the Festival's Special Programmes (if the organisers decide so).
This also means that a member of the film team is prepared to attend the film screening, and to take part in discussions at the festival. The SEFF prizes are awarded to the directors of the films! The films nominated for the festival programme can be shown at regional screenings. I hereby declare that my film is free of third parties' rights. Entering a film is synonymous with the acceptance of SEFF 2014's regulations.

[]
[]
Wybierz plik:
Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: