Andrzej Munk

O artyście

Osobę i dzieło Andrzeja Munka (1921-1961) otacza legenda, której źródeł szukać należy w jego przedwczesnej, tragicznej śmierci, ale nade wszystko w przekonaniu, że to, co w sensie twórczym pozostawił i to, czego nie zdążył już dokonać, zawiera jakąś tajemnicę. Przekonanie to wynika z doświadczeń, które płyną ze spotkań z tymi filmami, które podpisał, i z przeczucia, iż jego nagłe odejście przerwało ważny nurt dziejów polskiego kina – nurt osobny, nie mający swych tożsamych duchowo współbratymców i kontynuatorów. Powroty do czterech fabularnych filmów Andrzeja Munka (Człowiek na torze, 1957, Eroika, 1958, Zezowate szczęście, 1959, Pasażerka, premiera 1963 – film zamknięty przez Witolda Lesiewicza) potwierdzają ich intelektualną otwartość. Czas – nieubłagany rewident wartości – nie zniweczył i nie zatarł rangi i miejsca tych filmów w dorobku kultury polskiej. W swych głównych dziełach Munk okazał się artystą, którego dialog z odbiorcą nie stracił nic ze swej aktualności myślowej, społecznej i moralnej. Oryginalny i uwikłany w tradycję, współczesny dla swego pokolenia i uniwersalny w przemyśleniach natury historiozoficznej i etycznej jest Andrzej Munk twórcą, którego dzieła są ważne, gdyż ukryty w nich dyskurs o takich wartościach, jak wolność jednostki, odpowiedzialność i godność, nigdy nie traci swej aktualności.

Flmografia:

Stracone złudzenia (etiuda, zdjęcia): 1948, produkcja PWSF Łódź
Pielęgniarki (etiuda, zdjęcia): 1948, produkcja PWSF
Sztuka młodych (etiuda, reżyseria): 1949, produkcja PWSF
Zaczęło się w Hiszpanii: 1950, produkcja WFD w Warszawie
Nauka bliżej życia: 1951, produkcja WFD
Kierunek Nowa Huta: 1951, produkcja WFD
Poemat symfoniczny „Bajka” St. Moniuszki: 1952, produkcja WFD
Pamiętniki chłopów: 1952, produkcja WFD
Kolejarskie słowo: 1956, produkcja WFD
Gwiazdy muszą płonąć: 1954, produkcja WFD
Niedzielny poranek: 1955, produkcja WFD
Błękitny krzyż: 1955, produkcja WFD
Człowiek na torze: 1956, produkcja WFF w Łodzi
Eroica: 1957, produkcja WFF i WFD
Spacerek staromiejski: 1958, produkcja WFD
Zezowate szczęście: 1959, produkcja WFF
Polska Kronika Filmowa: 1959, nr 52 – A-B, produkcja WFD
Pasażerka: 1961-63, produkcja WFF

Realizacje telewizyjne (niezachowane):

Wieczory generalskie Ksawerego Pruszyńskiego: 1959, produkcja TVP
Arlekinada Terence’a Rattigana: 1959, produkcja TVP

Przeszłe wydarzenia

Filmy

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: