Pal Czirjak

O artyście

Niezależny badacz, dziennikarz i fotograf. Od 2005 r. był redaktorem, a w latach 2009-2013 redaktorem naczelnym „Metropolis” (węgierskiego kwartalnika na temat teorii i historii filmu). Ukończył teorię i historię filmu, otrzymując tytuł magistra estetyki na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie, gdzie obecnie kontynuuje edukację na studiach doktoranckich (Film, media, kulturoznawstwo). W latach 2007-2009 pracował naukowo w archiwum Studio Béla Balázs. Pracuje jako wykładowca wizytujący na Uniwersytecie w Segedynie (2008–) i na Uniwersytecie Technologicznym BME w Budapeszcie (2012–). Od 2004 r. jego artykuły, eseje, recenzje książek i tłumaczenia ukazują się w zbiorach książkowych i czasopismach.
Jego badania obejmują zagadnienia i metody analizy filmowej, węgierskie filmy dokumentalne, węgierski film epoki socjalizmu, jak również film i architekturę.

Przeszłe wydarzenia

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: