Odwiedziny

Długość: 11'

Odwiedziny / A visit
Produkcja: Polska 2013

Gdzieś nieopodal pięknego lasu od rana trwają niespieszne, ale staranne przygotowania. Odświętny ubiór, nakrywanie stołu obrusem, wazon ze świeżymi kwiatami polnymi lub leśnymi. Ktoś gdzieś odkurza, tyka zegar, piękna pogoda, las, bajkowy spokój. Czas mija. Ubrani na galowo ludzie czekają. Dokument został zrealizowany w Sokolu, w domu opieki społecznej na pograniczu polsko-białoruskim.

 

 

Autorzy:

Projekcje

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: